Mẫu hợp đồng quảng cáo Facebook Fanpage mới nhất 2023

Mẫu hợp đồng quảng cáo Facebook Fanpage mới nhất 2023

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp tìm đến các Agency Facebook Ads để quảng bá sản phẩm/dịch vụ tiếp cận đến nhiều khách hàng tìm năng hơn. Muốn hoạt động kinh doanh trở nên hiệu quả hơn thì giữa hai bên phải có ký hợp đồng với Facebook minh bạch rõ ràng. Hôm nay, meomarketing giới thiệu đến bạn mẫu hợp đồng quảng cáo Facebook mới nhất cùng với bảng giá chạy quảng cáo trên facebook .

Hợp đồng thuê quảng cáo Facebook là gì?

Hợp đồng quảng cáo là thỏa thuận giữa khách hàng và bên cung ứng dịch vụ giữa bên đối tác và agency. Nghĩa là một bên trả tiền cho bên còn lại để thực hiện việc quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng. Trong hợp đồng chạy quảng cáo Facebook phải bao gồm các điều kiện ràng buộc giữa hai thuê chạy quảng cáo Facebook nhất định.

hợp đồng quảng cáo facebook
Hợp đồng thuê quảng cáo Facebook

Vì sao phải có hợp đồng quảng cáo Facebook?

Khi bạn thành lập công ty quảng cáo facebook thì nhất định phải mẫu hợp đồng quảng cáo facebook vì:

 • Đảm bảo tính minh bạch.
 • Đảm bảo quyền lợi hai bên.
 • Tăng chất lượng, uy tín.

Mẫu hợp đồng quảng cáo facebook mới nhất

Nhằm giúp bạn nắm rõ hơn về dịch vụ Facebook Ads tại các Agency, đây là bảng hợp đồng quảng cáo facebook chi tiết nhất được cập nhập tại Meo Marketing.

 [TÊN CÔNG TY]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———–

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Số………/2020/HĐHTQC

Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015…….

Căn cứ Luật Thương mại 2005…….

Dựa vào Luật Quảng cáo 2012…..

Dựa vào nhu cầu và khả năng của hai bên:

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ………., tại ………………… Chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN A:

Ông/bà: …………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do ……………………….. cấp ngày ……………….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………..

ĐẠI DIỆN BÊN B:

Ông/bà: ………………………………….        Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………………… cấp ngày …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………..

Website: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận các bên thống nhất các nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A thuê Bên B hạng mục sau:

Bên A chịu trách nhiệm đưa ý tưởng kịch bản và các thông tin về sản phẩm …………… cần quảng bá cho bên B.

Bên B chịu trách nhiệm đưa thông tin review sản phẩm của bên A dưới hình thức tranh ảnh và video và đăng sản phẩm đã sản xuất trên kênh Fanpage cá nhân của Bên B ở địa chỉ: ……………………………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

 1. Giá trị hợp đồng

Chi phí cho việc thực hiện nội dung công việc nêu tại điều 1 của hợp đồng chạy quảng cáo Facebook này là: …………………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………….. đồng chẵn).

 1. Phương thích thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng phương thức chuyển khoản theo thông tin bên dưới và chia làm hai lần:

 • Lần 1: Bên A thanh toán trước (…%….)giá trị hợp đồng ngay sau khi 2 bên ký kết hợp đồng.
 • Lần 1: Bên A thanh toán (…%..) còn lại trong vòng (…ngày..) làm việc sau khi bên B đăng tải thành công sản phẩm review lên trang Page cá nhân.

Thông tin tài khoản:

STK: ………………………….…….………….

Chủ tài khoản:………………..………………..

Ngân hàng: ……………….…………………..

ĐIỀU 3: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký hợp đồng cho đến ngày ………………….

Trong thời hạn hợp đồng, Bên B phải đăng tải và cho hiển thị hình ảnh và video review sản phẩm của bên A trên Page cá nhân của Bên B.

Trong mọi trường hợp Bên B không được xóa bài review sản phẩm của Bên A, trừ trường hợp bên A hoặc sản phẩm của bên A vi phạm pháp luật hay quy định khác.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 • Trách nhiệm của Bên A.

Thanh toán đúng thời hạn và đầy đủ giá trị Hợp đồng theo Điều 2 của Hợp đồng này.

Cung cấp thông tin chi tiết trung thực, chính xác về thông tin của sản phẩm và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp cho bên B. Nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào làm ảnh hưởng trực tiếp đến bên B thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nếu có tranh chấp về nhãn hiệu, bản quyền… sản phẩm của bên A thì bên A phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

Kịp thời thông báo những thay đổi trong nội dung sản phẩm, trong những bài review cho bên B. Nếu vi phạm thì bên B không chịu trách nhiệm.

Bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng.

 • Quyền của Bên A.

Có quyền sở hữu hình ảnh và video review sản phẩm mà bên B đã sản xuất cho Bên A bao gồm việc đăng lại trên trang fanpage cá nhân của Bên A.

Có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên B theo các thỏa thuận đã ký kết.

Được yêu cầu bên B báo cáo tiến độ thực hiện nội dung thỏa thuận đã ký kết.

Có quyền yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm thỏa thuận của hợp đồng.

Xem thêm: kiếm tiền từ quảng cáo facebook

mẫu hợp đồng quảng cáo facebook
mẫu hợp đồng quảng cáo facebook

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

 • Trách nhiệm của Bên B

Đảm bảo việc đưa sản phẩm cho bên A trước ngày ………………….

Không sử dụng hình ảnh và video review sản phẩm thuộc quyền sở hữu của Bên A khi chưa được Bên A đồng ý bằng văn bản.

Bên B cam kết không xóa bài viết review trên Page cá nhân trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. (Trừ trường hợp bất khả kháng do sản phẩm hoặc bên A có hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới hình ảnh và tên tuổi của bên B).

Bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng.

Báo cáo cho bên A tiến độ công việc mà bên B đang thực hiện.

 • Quyền của Bên B

Yêu cầu Bên A thanh toán đúng hạn theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng.

Được nhận chi phí sử dụng hình ảnh mà Bên A đã sử dụng đăng trên fanpage cá nhân của Bên A với mức phí thỏa thuận cố định nêu trên.

Yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý của sản phẩm trước khi thực hiện sản xuất hình ảnh, video review. Nếu nội dung của bên A yêu cầu vi phạm pháp luật hoặc thông tin về sản phẩm vi phạm bản quyền, nhãn hiệu… thì bên B được quyền từ chối thực hiện theo thỏa thuận.

Được bên A hỗ trợ về truyền thông và cùng khắc phục những scandal liên quan tới sản phẩm hoặc công ty quảng cáo facebook tại đà nẵng chẳng hạn gây ảnh hưởng đến hình ảnh và danh dự của cả 2 bên (nếu có).

ĐIỀU 6: PHẠT HỢP ĐỒNG

Bên A: Không thực hiện thanh toán đúng hạn cho bên B như cam kết sẽ phải trả lãi suất quá hạn cho phần vi phạm theo quy định về lãi suất của Ngân hàng ………………………. và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên B: Không đảm bảo việc đăng hình ảnh, video trên Page cá nhân thì chịu phạt ……..% giá trị Hợp đồng.

ĐIỀU 7: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bên A: Không thực hiện thanh toán đúng hạn cho Bên B theo quy định tại 2 Điều 2 hợp đồng thuê quảng cáo Facebook thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thỏa thuận, đồng thời có quyền yêu cầu Bên A phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo đúng quy định tại Điều 2 Hợp đồng.

Bên B: Trừ trường hợp bất khả kháng như: Page cá nhân bị mất hoặc bị hack, hình ảnh, video gây ảnh hưởng tới việc bảo đảm về thuần phong mỹ tục của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu tới cộng đồng, video hoặc fanpage cá nhân bị hacker report …

Nếu bên B không đảm bảo việc đăng hình ảnh, video lên Page cá nhân theo cam kết thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng đồng thời yêu cầu Bên B chịu phạt vi phạm và Bồi thường thiệt hại theo các thỏa thuận trong Hợp đồng.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký kết. Mọi sửa đổi bổ sung phải được cả hai bên lập thành văn bản;
 2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. Hai bên đều đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của Hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Bên A, bên B đã tự nguyện ký tên/đóng dấu/điểm chỉ vào Hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành  (……)  bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

           BÊN A                                                                                    BÊN B

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Kết luận

Bạn vừa xem qua mẫu hợp đồng quảng cáo Facebook chi tiết tại meomarketing. Nên nhớ, khi hợp tác với Agency phải có hợp đồng ký kết rõ ràng. Điều này thể hiện được mức độ uy tín và chuyên nghiệp của đơn vị đó. Hy vọng, bài viết cung cấp được nhiều thông tin hữu ích cho bạn.

Rate this post
Back To Top